Nu există terorism internaţional! Atentatele din 11 septembrie au fost înscenate Analiză realizată de către generalul Leonid Ivashov

Citaul zilei:

„Degeaba a venit libertatea daca fratii nu se cunosc intre ei.”

text de Violeta Bucur

Generalul Leonid Ivashov este vicepreşedinte al Academiei de geopolitică. Fost şef al Departamentului pentru Afaceri Generale al Ministerului Apărării din Uniunea Sovietică, secretar al Consiliului de Miniştri ai Apărării pentru Comunitatea Statelor Independente (CEI), şef al Departamentului pentru Cooperare Militară al Apărării din Federaţia Rusă, la 11 septembrie 2001 era şef de stat major al armatelor ruseşti.

Şef al armatelor ruseşti la vremea atentatelor de la World Trade Center, 11 septembrie 2001, generalul Ivashov iese din ,,rezervă”. Cu ocazia conferinţei Axis for Peace organizată în 2006 de către organizaţia Voltaire, generalul Ivashov a prezentat situaţia geopolitică actuală astfel:

Nu există terorism internaţional! Atentatele din 11 septembrie au fost înscenate. Ceea ce vedem nu este decât terorism instrumentalizat de către marile puteri, terorism care nu ar exista fără acestea. Mai degrabă decât să simuleze o ,,luptă împotriva terorismului”, cea mai bună manieră pentru a diminua numărul atentatelor constă în restabilirea drepturilor internaţionale şi a cooperării pacifiste între state precum şi între cetăţenii lor. Terorismul apare acolo unde contradicţiile sunt exacerbate, unde intervine o schimbare a regimului politic sau la nivel social, unde se ajunge la o instabilitate politică, economică sau socială, unde se pun în liberatate potenţialităţi agresive, unde intervine decadenţa morală, unde triumfă cinismul şi nihilismul, unde viciul este legalizat, iar criminalitatea ia amploare.

Globalizarea este cea care a creat condiţiile pentru ca aceste fenomene extrem de periculoase să se manifeste. În cadrul ei intervin noua structurare a hărţii geostrategice mondiale, redistribuirea resurselor planetare, desfiinţarea graniţelor statelor, distrugerea sistemului legislativ internaţional, estomparea particularităţilor culturale, sărăcirea vieţii spirituale.

Terorismul contribuie la realizarea unei dominaţii mondiale şi la supunerea statelor unei oligarhii mondializate. Aceasta semnifică faptul că terorismul nu este un subiect independent de politică mondială, ci un simplu instrument, o modalitate de a instaura o lume unipolară cu un singur centru de direcţie globală, un truc pentru a elimina graniţele naţionale ale statelor şi de a instaura dominaţia unei noi elite mondiale. Această elită este singurul subiect-cheie al terorismului inernaţional, ideologul şi ,,naşul” lui.

Terorismul internaţional actual este un fenomen care combină folosirea terorii prin intermediul structurilor politice de stat şi private ca mijloc de a-şi atinge obiectivele politice pe calea intimidării, a destabilizării sociale şi psihologice a populaţiei, prin anihilarea voinţei de a rezista împotriva organelor puterii şi crearea de condiţii propice manipulării politice a statului şi a comportamentului cetăţenilor.

Terorismul este instrumentul unui nou tip de război. Simultan, terorismul internaţional, în acord cu mass-media, devine sistemul de gestiune al proceselor globale. În mod categoric, simbioza dintre mass-media şi teroare este cea care creează modificările în realitatea existentă şi în cadrul politicii internaţionale.

Dacă analizăm în acest context evenimentele care au avut loc în Statele Unite la 11 septembrie 2001, se pot trage următoarele concluzii:

1. Cei care au comandat aceste atentate sunt anumite cercuri politice şi medii de afaceri care aveau interesul de a destabiliza situaţia mondială şi care dispuneau de posibilitatea de a finanţa această operaţiune. Concepţia politică a acestui act a avut loc în momentul în care au apărut tensiuni în gestionarea resurselor finaciare şi de altă natură. Motivele acestor atentate trebuie căutate în coliziunea intereselor financiare la nivel transnaţional şi global, în cercurile care sunt nemulţumite de faptul că procesul de globalizare este prea lent sau de direcţia pe care acest proces o ia.
2. Singurele capabile de a planifica, organiza şi pune în practică o operaţiune de asemenea amploare sunt serviciile secrete şi şefii lor actuali sau pensionaţi – care încă îşi păstrează influenţa în interiorul statului. În general, serviciile secrete sunt cele care creează, finanţează şi controlează organizaţiile extremiste. Fără susţinerea lor, astfel de structuri nu ar putea exista – şi nu ar putea realiza acţiuni de o asemenea amploare. A planifica şi a realiza o operaţiune la o scară aşa de mare este extrem de complicat.
3. Ossama Bin Laden şi ,,Al Quaida” nu pot fi nici organizatorii şi nici executanţii atentatelor din 11 septembrie. Nu dispun nici de organizarea necesară pentru aşa ceva, nici de resursele intelectuale, nici de cadrele necesare. Prin urmare, trebuie să fi fost instruită o echipă de profesionişti, iar arabii „kamikaze” au jucat doar rolul de figuranţi pentru a masca operaţiunea.

Operaţiunea din 11 septembrie a schimbat cursul evenimentelor din întreaga lume, în sensul pe care oligarhii internaţionali şi mafia transnaţională l-au dorit, adică aceia care aspiră să deţină controlul resurselor naturale, al reţelei de informare globală şi al fluxului financiar de pe această planetă. Această operaţiune a făcut de asemena jocul elitei politice şi economice din Statele Unite, elită care aspiră şi ea la o dominaţie globală.

Prin folosirea termenului ,,terorism internaţional” se urmăreşte împlinirea următoarelor obiective:
1. ascunderea adevăratelor obiective ale forţelor repartizate pe tot cuprinsul lumii, luptând de fapt pentru dominarea şi controlul global;
2. ignorarea revendicărilor făcute de către populaţie, justificându-se aceasta printr-o luptă pentru obiective incerte şi contra unui duşman invizibil; distrugerea normelor internaţionale fundamentale, alterarea conceptuală a sensului pe care îl au termeni precum agresiune, teroare de stat, dictatură sau mişcare pentru eliberare naţională;
3. privarea populaţiei de drepturile ei legitime de a se apăra cu ajutorul armelor împotriva activităţilor servciilor speciale străine;
4. renunţarea de a mai apăra în mod prioritar interesele naţionale, schimbarea obiectivelor din domeniul militar prin înlocuirea acestora cu lupta împotriva terorismlui, violarea logicii alianţelor militare în detrimentul unei apărări colaterale şi profitabilă coaliţiei antiteroriste;
5. rezolvarea problemelor economice prin constrângeri militare puternice sub pretextul luptei împotriva terorismului.

Pentru stoparea orchestraţiei acestei terori ce vizează o globalizare prin forţă, Leonid Ivashov subliniază necesitatea ca principiile Cartei Naţiunilor Unite şi ale dreptului internaţional să fie respectate fără excepţie de toate statele. El propune formarea unei uniuni geostrategice „de civilizaţie” având o altă scară de valori decât cea Atlantică şi elaborarea unei strategii de dezvoltare a statelor, a unui sistem de securitate internaţional şi a unui alt model economico-financiar (care ar însemna să repună lumea pe picioare).

Nu există nicio dovadă care să certifice implicarea lui Ossama Bin Laden în atentatele din 11 septembrie 2001

de George Preda

La şase ani şi jumătate după atentatele criminale de la World Trade Center, nu există nicio probă solidă care să ateste implicarea lui Ossama Bin Laden în aceste evenimente. Între timp, SUA a invadat şi a devastat Afganistanul sub pretextul de a-l căuta pe Bin Laden şi de a „eradica terorismul”. Lipsa probelor a ieşit la iveală în vara anului 2006, dar această ştire bombă a fost trecută cu vederea în presa controlată de Francmasonerie.

În iunie 2006, FBI-ul a emis un afiş cu „cele mai căutate 10 persoane”, printre care se numără şi Ossama Bin Laden. Pe afiş se afirmă că liderul Al Qaeda este căutat pentru atentatele cu bombă de la ambasadele americane din Kenya şi Tanzania, atentate care au avut loc în 1988. Nu e de mirare că Ossama Bin Laden se află pe lista FBI a celor mai căutate persoane. Ceea ce şochează este însă faptul că, după ce s-a făcut atâta vâlvă pe acest subiect, FBI-ul nu consideră că Bin Laden ar fi implicat în atentatele din 2001, în care au murit în jur de 3000 de persoane!

Un jurnalist independent, Ed Haas, a remarcat această omisiune importantă şi a contactat biroul central al FBI pentru a cere o explicaţie. Un oficial important FBI, Rex Tomb, i-a răspuns: „Motivul pentru care 11 septembrie nu apare în conexiune cu numele lui Bin Laden este acela că FBI-ul nu se află în posesia niciunei dovezi solide care să îl asocieze pe acesta cu atentatele din 11 septembrie 2001. Bin Laden nu a fost găsit vinovat în mod oficial (n.n. juridic) pentru aceste atentate. În cazul atentatelor cu bombe asupra ambasadelor americane din 1998, a existat un proces şi Bin Laden a fost condamnat de către un juriu. Dar el nu a fost condamnat pentru atentatele din 2001, şi asta pentru că FBI-ul nu are nicio dovadă concretă care să îl asocieze cu acestea.”

Jurnalistul Ed Haas a întrebat în continuare, retoric: „Dacă guvernul SUA nu are suficiente dovezi pentru a face conexiunea dintre Bin Laden şi 11 septembrie, cum a fost posibil să se strângă suficiente dovezi pentru a invada Afganistanul cu intenţia de «a-l scoate pe Bin Laden din peştera în care se ascunde», aşa cum au afirmat autorităţile SUA?”

Principala „piesă” a artileriei mediatice de propagandă în perioada care a precedat invazia Afganistanului a fost o înregistrare video în care Ossama Bin Laden „mărturiseşte” faptul că a ordonat atentatele. Această înregistrare video a fost mediatizată excesiv în decembrie 2001; pe baza ei, oficiali americani, printre care Secretarul Apărării, Donald Rumsfeld şi primarul New York-ului Rudy Giuliani, au declarat că „nu mai poate exista nicio îndoială asupra responsabilităţii lui Bin Laden”, îndoială care exista înainte de descoperirea înregistrării.

Având în vedere importanţa uriaşă a acestei înregistrări video şi rolul pe care ea l-a jucat în declanşarea invaziei Afganistanului, ne putem întreba pe bună dreptate de ce FBI-ul nu consideră că aceasta este o probă suficient de concludentă pentru a-l incrimina pe liderul Al Qaeda? Mai mulţi jurnalişti independenţi au încercat, fără succes, să afle detalii despre această înregistrare, pe baza Legii accesului public la informaţii. Se pare că nicio instituţie abilitată nu a făcut vreodată vreo expertiză privind autenticitatea respectivei înregistrări.

De exemplu, la solicitarea jurnaliştilor adresată CIA de a oferi acte doveditoare privind autenticitatea casetei video, răspunsul CIA a fost: „nu putem confirma nici nega existenţa sau inexistenţa unor documente asociate cu cererea.” Potrivit CIA, chiar şi faptul în sine dacă există sau nu există o astfel de înregistrare este secret de stat. Mai mult decât atât, împrejurările în care a fost „descoperită” caseta rămân învăluite în mister.

Pe bună dreptate ne putem întreba oare de ce, dacă acea înregistrare în care Bin Laden afirma că el a ordonat atentatele din septembrie 2001 a fost suficientă pentru a porni un război, de ce ea nu oferă o „dovadă solidă” pentru FBI că liderul Al Qaeda ar avea vreo responsabilitate în atentatele criminale care au zguduit America? Desigur, unii au presupus că înregistrarea respectivă ar fi un fals fabricat pentru a oferi pretextul războiului.

Există însă o ipoteză chiar şi mai cutremurătoare: unii autori afirmă că probabil nu s-a făcut nicio expertiză asupra înregistrării cu Bin Laden deoarece ea era fără niciun dubiu autentică şi CIA ştia foarte bine asta. Înregistrarea ar fi fost astfel făcută de Bin Laden pe 26 septembrie 2001 la solicitarea expresă a autorităţilor americane, pentru a oferi pretextul invadării Afganistanului. Această posibilitate ar implica o strânsă cooperare între Bin Laden şi liderul SUA (care nu ar fi chiar aşa de improbabilă, având în vedere legăturile dintre cele două familii). Fiecare dintre ei şi-a sacrificat ţara pentru a-şi urma propriile interese!

Jurnalistul independent Ed Haas sugerează tuturor celor care se lasă prea uşor convinşi de poveştile vehiculate de mass-media să înceapă să-şi pună întrebări: „De ce mass-media americană a urmat orbeşte scenariul furnizat de autorităţi, în loc să investigheze cu profesionalism, fără idei preconcepute, ce s-a petrecut de fapt pe 11 septembrie 2001? De ce mass-media din SUA a cenzurat continuu intervenţiile şi luările de poziţie ale tuturor celor care au contestat versiunea oficială, în loc să intervieveze aceste persoane care aveau ceva de spus în cunoştinţă de cauză despre acest subiect? Cine controlează mesajul mass-media şi cum se face că FBI-ul nu are nicio dovadă consistentă despre implicarea lui Bin Laden în atentatele din 11 septembrie? Ziarele şi televiziunile fac de şase ani de zile propagandă pe acest subiect, afirmând în mod repetat că liderul Al Qaeda este principalul responsabil pentru dărâmarea turnurilor gemene, pentru atacul asupra Pentagonului şi sfârşitul tragic al zborului 93!”

În concluzie, deşi pare greu de crezut, această ştire tulburătoare nu a răzbătut aproape deloc în presă! FBI-ul declară oficial că nu are nicio dovadă că Bin Laden ar fi implicat în atacurile din septembrie 2001, iar presa continuă să ne intoxice cu aceleaşi vechi teorii şubrede. Fără îndoială, cei care trag sforile controlează perfect mass-media şi au reuşit să muşamalizeze şi această ştire senzaţională, ca în atâtea alte situaţii!

Reclame
Published in: Fără categorie on 12/09/2009 at 12:56 PM  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://adevaruridinculise.wordpress.com/2009/09/12/nu-exista-terorism-international-atentatele-din-11-septembrie-au-fost-inscenate-analiza-realizata-de-catre-generalul-leonid-ivashov/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: